Provozní doby ve škole, školní družině a mateřské škole:

Vyučování v základní škole: od   8.00 hod. – 12.25 hod.

Provoz ve školní družině:      od 12.20 hod. – 15.30 hod.

Provoz oddělení Mateřské školy: od 6.00 hod. – 15.30 hod.

Děti zapsaných k pravidelné docházce do oddělení Mateřské školy je 19.

Žáci oddělení Základní školy / počet žáků/

1. ročník: 2

2. ročník: 5

3. ročník: 2

4. ročník: 5

5. ročník: 2             Celkem: 16

Při školní družině máme tyto zájmové útvary:

Pondělí:  Výtvarný kroužek

Úterý:   Počítačový kroužek

Středa:  Rukodělný kroužek

Čtvrtek:  Sportovně pohybový kroužek

Pátek:   Dramatický kroužek

Vedle nich ještě provozujeme pod vedením p. učitelky Mgr. Heleny Prušové každý čtvrtek keramický kroužek.

CELOROČNÍ AKCE ŠKOLY:

Sběr starého papíru

Sběr pet víček

Sběr pomerančové kůry

Od 1.1.2006 je na škole Rada, jejíž obsazení se během uplynulé doby nezměnilo, tedy od 3. 9. 2012 pracuje ve složení:  předsedkyně- Mgr. Helena Prušová, členové:  paní Zuzana Rezáková /zástupce rodičů/ a Mgr.Roman Hanzal /zástupce Obce/.

Život ve škole

Jako vždy na počátku školního roku byl sestaven plán práce. Nechybí v něm vedle povinností také zábava. Pravidelně vedle nabývání vědomostí  získávají  žáci zkušenosti  ze sportu, dopravní výchovy a kultury. Navštěvujeme kulturní akce a nebo kultura navštěvuje nás. V oblasti sportu se jedná o přípravu a aktivní účast hlavně na Olympiádě malotřídek v červnu. Z výsledků je třeba zmínit hlavně 1. a 2. místo Daniela Škarka v hodu míškem a sprintu, 2. místo Sebastiana Kuby v hodu míčkem, 2×3. místo Kateřiny Pavlíčkové v hodu a sprintu a 3. místo Jakuba  Nechvátala ve vytrvalostním běhu.

V rámci oslavy Dne dětí byl uspořádán dne 1. června na koupališti Dětský den se soutěžemi a tombolou. V oddělení MŠ proběhlo několik hezkých akcí pro rodiče /Jarmark, tvoření, den s rodiči, den s tatínky, a pod/. V květnu byla uspořádána sokolovně školní akademie za velké účasti diváků.

V rámci plaveckého výcviku  jsme navštívili pro děti poutavé exkurze v ESKO-T, Vodárenské společnosti a TEDOMU-sever. Nutno poznamenat, že plaveckého výcviku se zúčastnili všichni žáci jak Základní, tak i Mateřské školy a za úhradu nákladů na dopravu je třeba poděkovat našemu zřizovateli- Obci Kojetice a ne jinak je tomu i v letošním roce. Na tomto místě je třeba zmínit i ten fakt, že část nákladů na stravování žáků //6,-Kč/oběd// je stejně jako v loňském roce hrazeno díky příspěvku našeho zřizovatele.

Do školy jsou dováženy  v rámci zdravé výživy mléčné a ovocné výrobky v akcích Mléko do škol a Ovoce do škol.

Oddělení ZŠ v rámci školní družiny vydává školní časopis ENTENTÝKY.

V rámci dopravní výchovy jsme 2x navštívili dopravní hřiště při ZŠ Bartuškova v Třebíči / jaro, podzim/.

Sběr bylin, pet víček a starého papíru byl úspěšně ukončen vyhodnocením po hlavních prázdninách. V odevzdaném množství papíru v přepočtu na 1 žáka jsme obsadili 10. místo. A v letošním školním roce jsme již do této soutěže opět přihlášeni.

V rámci spolupráce mezi školami jsme zapojeni do projektu EU-ORP Třebíč-síťování škol, jejich vzájemná spolupráce a praktická pomoc ohroženým žákům.

Souhrn akcí ZŠ a MŠ za minulý školních rok

15.1.- zápis do 1. ročníku

24.1. – ukončení plaveckého výcviku

30.1. – vydání pololetního vysvědčení

19.2. – Divadlo maňásek Hodonín v MŠ

26.2.-porada ředitelů-rozpočet v TR

4.3.-okresní kolo mat. olympiády – 1. žákyně

21.3. – matematická olympiáda Cvrček x Klokánek na PC – testy v ZŠ

28-29..3. – Vernisáž dětských prací v sokolovně

9.4.- Divadlo Šikulka v MŠ

15.4. – Drátkování

27.4.- Školní akademie v sokolovně

30.4. – turnaj v kuželkách

5.5.- tajemství písniček – Pasáž v TR

20.5. – dopravní výchova na ZŠ Bartuškova

1.6.-Den dětí na koupališti

2.6. – Olympiáda malotřídek v lehké atletice

3.6. – výlet Zámek Ratibořice a Babiččino údolí

6.6. – focení

13.6. – odvoz sběru – 4 250 kg papíru

25.6. – návštěva koňské farmy v H.Újezdě – MŠ

27.6. – vydání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku za přítomnosti p. starosty

1.9. – zahájení školního roku za přítomnosti pana starosty

1.9. – po zahájení roku rodičovská schůzka

1. 9. – Mléko do škol-pravidelný odběr mléčných výrobků po celý rok

2.9. – zahájen provoz školní družiny a kroužků

25.9.- Po stopách sv. Václava

14.10. – Divadlo Šikulka v MŠ

21.10.- Opékání brambor

23.10. – dopravní výchova – ZŠ Bartuškova Třebíč

25.10. – Výstava zahrádkářů-výrobky dětí

11.11. – Zvířátka p.Hořáka

13.11. – zahájení plaveckého výcviku

30.11. – vítání občánků

5.12. – Mikuláš – celá škola v MŠ

11.12. – Vánoční jarmark v ZŠ

17.12. – Vánoční tvoření v MŠ

23.12. – Setkání občanů u vánočního stromu

A pro letošní školní rok máme opět naplánován bohatý program a je naším přáním, aby se dětem  líbil.

Všem vám  přeji za sebe i zaměstnance školy ničím nerušené vánoční svátky a hlavně zdraví v novém roce 2015.

Petr Mejzlík