Zpráva z výletu do Kojetic


Zpráva z výletu do Kojetic

V sobotu 1. října uspořádala naše obec pro své občany výlet do stejnojmenné obce Kojetice u Prahy. Zájezdu se zúčastnilo 34 občanů, z toho 9 dětí.

Zájezd začal ráno v 7 hodin nastoupením do objednaného autobusu, náklady s tím spojené uhradí obec. Cestou jsme zastavili v Melikaně na malé občerstvení. Další zastávku jsme udělali v Brandýse na Labem, kde jsme navštívili renesanční císařský zámek, který využívali Habsburkové od poloviny 16. století až do roku 1919, kdy ho zkonfiskoval sál. Shlédli jsme několik málo exponátů spojených s císařem Rudolfem II., uniformy a zbraně rakouské armády a salony, kde pobýval poslední rakouský císař Karel I. Po návštěvě zámku následovala krátká vycházka.

Z Brandýsa jsme přímo odcestovali do Kojetic u Prahy, kam jsme dorazili kolem půl druhé, místní nás již čekali. Po vzájemné předání drobných dárků jsme zasedli k obědu v podobě vynikajícího zabíjačkového guláše, k pití jsme měli alko i nealko, kávu, dále domácí zákusky a večer uzený špek. Kolem páté hodiny se uskutečnil turnaj v petangu, který vyhráli místní. Děti se vyblbly s místní drobotinou na fotbalovém a dětském hřišti a bezesporu navázaly nová přátelství. Stejně jako dospělí. Místní se, kromě jiného, nezapomněli nadšeně zmínit o našem masopustu, rádi by si ho zopakovali. Opakovat budeme jistě nejen další setkání, ale jistě i turnaje mezi vesnicemi.

Z Kojetic jsme odjížděli kolem půl deváté večerní, cestou jsme si projeli osvětlenou noční Prahu, domů jsme přijeli před půlnocí.

PS: Mezi dárky pro účastníky zájezdu nám „pražští“ Kojetičáci věnovali i vystřihovánku papírového modelu místního gotického kostela sv. Víta. Jde o středně obtížnou vystřihovánku, která není vhodná pro děti, ale spíš pro zájemce a fandy papírového modelářství. Zájemci si mohou vystřihovánku vyzvednout na obecním úřadu ( je celkem 5 kusů).

vedoucí zájezdu Mgr. Roman Hanzal