Otevřený dopis MUDr. Kružíka zastupitelstvu obce

Vážení občané, pan MUDr. Kružík zaslal dne 29.11.2016 k rukám starosty obce otevřený dopis s výtkami k informacím uvedenými v loňském Zpravodaji 2015. Dopis byl doplněn starostou obce o doložitelná fakta, posouzení oprávněnosti výtek vůči práci zastupitelstva je už na Vás, občanech naší obce. Na výslovnou žádost MUDr. Kružíka byl dopis taktéž zveřejněn. Dopis naleznete dnes […]


Setkání u vánočního stromu

Vážení občané, dovoluji si Vás jménem zastupitelstva obce pozvat na setkání u vánočního stromu u pošty v pátek 23.12.2016 od 17 hodin. Po vystoupení žáků ZŠ Kojetice Vás zveme na společné posezení v sále místní sokolovny, kde pro Vás bude připraveno malé občerstvení. Těšíme se na setkání s Vámi. Zastupitelstvo obce Kojetice


Betlémské světlo

Vážení občané, skauti z Moravských Budějovic budou dne 17. 12. 2016 (sobota) na trati č. 241 Okříšky – Znojmo rozvážet Betlémské světlo. Bližší informace naleznete v menu, v záložce „Společenské události a akce“ Mgr. Roman Vala, starosta


Zpráva z výletu do Kojetic

Zpráva z výletu do Kojetic V sobotu 1. října uspořádala naše obec pro své občany výlet do stejnojmenné obce Kojetice u Prahy. Zájezdu se zúčastnilo 34 občanů, z toho 9 dětí. Zájezd začal ráno v 7 hodin nastoupením do objednaného autobusu, náklady s tím spojené uhradí obec. Cestou jsme zastavili v Melikaně na malé občerstvení. […]


NOC SOKOLOVEN

V pátek 23. září 2016 pořádá TJ SOKOL Kojetice ve spolupráci s OÚ Kojetice sportovní ospoledne s názvem Noc Sokoloven Začátek sportovního odpoledne je v 18:00 hodin v místní sokolovně a je určeno pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet sportovní nářadí. Děti budou za účast v soutěžích odměněny sladkostmi, ty nejlepší dostanou i věcné ceny. […]


Návštěva Kojetic u Prahy

Obec Kojetice pořádá pro své občany zájezd do Kojetic u Prahy. Zájezd by se uskutečnil v sobotu 1. října 2016, plánovaný odjezd by byl kolem sedmé hodiny, návrat do půlnoci. Dopoledne bychom navštívili císařský zámek v Brandýse nad Labem, ve Staré Boleslavi by následoval rozchod s možností oběda. Návštěva Kojetic by proběhla odpoledne. Zájemci nechť […]


Plánované investiční akce v obci

Vážení občané, dovoluji si Vás jménem zastupitelstva obce informovat o plánovaných investičních akcích, které bychom rádi stihli do konce roku 2016 1. Víceúčelové hřiště – od září 2016 započnou práce na asfaltovém hřišti v areálu tenisových kurtů. Asfaltový povrch včetně oplocení bude odstraněn a nahrazen moderním bezpečným víceúčelovým hřištěm s bezúdržbovým tartanovým povrchem. Hřiště bude […]


VAK Třebíč – odkaz na zveřejňované smlouvy

Vážení občané, obec Kojetice jako člen svazku Vodovody a kanalizace (VAK) má povinnost zveřejňovat po dobu tří let veřejnoprávní smlouvy uzavřené svazkem. Jednou z možností, jak splnit naši povinnost, je zveřejnění odkazu na internetové stránky VAK. Všechny smlouvy naleznete tedy na: http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html Mgr. Roman Vala, starosta


Pozvánka na oslavu 18.6.2016

Obec Kojetice_pozvánka Vážení občané, jménem zastupitelstva obce si Vás dovoluji pozvat na oslavu udělení znaku a vlajky obci Kojetice. Akce se koná 18.6.2016 od 14 hodin a bude doprovázena bohatým zábavním programem. Bližší informace naleznete na pozvánce v tomto příspěvku nebo v Menu na záložce Společenské akce. Těšíme se na setkání s Vámi. Mgr. Roman Vala, […]


Informace o rozvoji ZŠ Kojetice

Vážení občané, zastupitelstvo obce spolu s ředitelem ZŠ Kojetice Petrem Mejzlíkem má neustálou snahu o zlepšení ekonomické situace v místní ZŠ a o její zachování do budoucna. Z těchto důvodů byla navázaná spolupráce s třebíčským klubem Sovička který je alternativou mateřské školy a má zájem pokračovat s výukou dětí i na prvním stupni základní školy. Obec Kojetice […]