Otevřený dopis MUDr. Kružíka zastupitelstvu obce


Vážení občané,

pan MUDr. Kružík zaslal dne 29.11.2016 k rukám starosty obce otevřený dopis s výtkami k informacím uvedenými v loňském Zpravodaji 2015.

Dopis byl doplněn starostou obce o doložitelná fakta, posouzení oprávněnosti výtek vůči práci zastupitelstva je už na Vás, občanech naší obce.

Na výslovnou žádost MUDr. Kružíka byl dopis taktéž zveřejněn. Dopis naleznete dnes ve Vašich poštovních schránkách a také na webových stránkách obce v hlavním menu, záložce Informace pro veřejnost.

Jménem zastupitelstva obce Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků.

Mgr. Roman Vala, starosta