Knihovna


Obecní knihovna v Kojeticích je umístěna v budově obecního úřadu a stará se o ni paní Marta Hanzalová.

V knihovně je zaregistrovalo 95 čtenářů, z toho 50 čtenářů ve věku do 15 let. Loni navštívilo knihovnu 1644 účastníků, z toho návštěvníci půjčoven a knihoven čítalo 151 ( jde o děti, studenty). Návštěvníků vzdělávací akcí bylo 87, jde o děti ze školy a ze školky pod vedením učitelů.

Čtenáři si mohou vybírat z celkem  Mohou si vybírat z celkem 2.229 svazků ( stav k 30. 6. 2015), z toho:

  • je 425 titulů věnováno naučné literatuře pro dospělé
  • skupinu 1.804 svazků tvoří beletrie pro dospělé včetně beletrie pro mládež
  • výpůjčky čítaly celkem 4 290 knih z okolních knihoven, z toho 333 byla naučná literatura pro dospělé a 52 knih literatury dětem, krásná literatura dětem 379, 2704 kusů činí periodika

V knihovně si také můžete zapůjčit časopisy INSTINKT, VLASTA, KVĚTY a ZAHRÁDKÁŘ.

Knihovna je otevřena v pátek od 15:00 do 17:00 hodin.